Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Trung tâm giống

Trung tâm giống

Trung tâm tuyển chọn giống của chúng tôi - một trong những trung tâm lớn nhất thế giới - bán giống chim cút để sản xuất trứng (Cút đẻ trứng) và sản xuất thịt (Cút thịt).
11 chủng giống
8 nhân viên chuyên về giống học
Theo dõi kỹ thuật y tế : kiểm tra 2 lần/tuần
Phê duyệt SYSAAF

Trung tâm chọn lọc giống được

công nhận bởi SYSAAF

SYSAAF là Liên minh các nhà nhân giống và nuôi trồng thủy sản ở Pháp. Từ 15 năm nay, tất cả công việc tuyển chọn giống của chúng tôi đều thực hiện dưới sự kiểm tra tuân thủ của Sysaaf.

11 chủng cút khác nhau và

các giống lai tương ứng

Chúng tôi xác định với khách hàng giống lai phù hợp nhất với nhu cầu năng suất của khách hàng, điều kiện làm việc và thực phẩm.

An toàn thực phẩm

Giống Caillor

Hoạt động của khu vực tôn trọng các quy tắc thực hành tốt:

  • Hàng rào vệ sinh
  • Làm chủ vòng lưu thông
  • Quản lý đầu vào (xử lý nhiệt thức ăn, khử trùng ở lối vào nơi làm việc, tắm rửa ...)
  • Phân giới giữa các khu vực bẩn và sạch sẽ
  • Quy trình làm sạch và khử trùng.

Trung tâm tuyển chọn được phân lập từ các trang trại và khu vực sản xuất khác của Caillor.

© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK