Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Trung tâm lựa chọn di truyền Quail - Pháp

Các giống chim cút của chúng tôi

Chim cút Thịt

Tăng trưởng nhanh & chậm

 Tìm hiểu thêm

Chim cút sinh sản

Tiêu thụ & Sinh sản

 Tìm hiểu thêm

Chim cút săn bắn

Chim cút thông thường 

 Tìm hiểu thêm

Perdrix đỏ

Alectoris Rufa thuần chủng

 Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ

Giúp bạn tối ưu hóa quy trình sản

xuất với kinh nghiệm của chúng tôi

Kỹ thuật nhân giống

Lựa chọn cá thể

Kỹ thuật ấp trứng

Thức ăn

Tòa nhà

Giết mổ

Trung tâm giống Caillor

Hơn 30 năm kinh nghiệm

dịch vụ của bạn

Trung tâm giống Caillor là một trong những trung tâm chăn nuôi chim cút lớn nhất trên thế giới.

Chúng tôi cung cấp các chủng chim cút bao gồm đẻ trứng và sản xuất thịt.

 

 Tìm hiểu thêm

11 chủng giống
Phê duyệt SYSAAF
25 triệu Euro từ CA Caillor
300 nhân viên Caillor
© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK