Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Ghi chú pháp lý

Thông tin pháp lý

Trách nhiệm biên tập

Trang web caillor-genetics.fr được xuất bản bởi:

 

CAILLOR S.A.S.
Đường SAS Bostens, BP 42
40120 SARBAZAN - PHÁP
Điện thoại: (+33) 5 58 45 78 78
Fax: (+33) 5 58 45 78 67


RCS Mont-de-Marsan B 310 472 956
 SASU với số vốn là 202 000,00 €
 VAT đã bao gồm FR48 310 472 956

Giám đốc thông tin: Ông Yann LE MOY, Tổng Giám đốc

 

Thực hiện và lưu trữ

Đại lý ABC-COM

Số 1 de la Cale
 40400 Tartas
Tel: +33 (0) 5.58.73.41.57

 

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung (hình ảnh, văn bản, vv) hiện diện trên trang web là tài sản của CAILLOR, tùy thuộc vào các ngoại lệ pháp lý.
Được bảo hộ bản quyền, mọi bản sao của các nội dung này phải tuân theo sự chấp thuận của công ty CAILLOR , theo Điều L.122-4 của Bộ luật sở hữu trí tuệ.

 

Dữ liệu cá nhân

Theo quy định của luật số 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978 liên quan đến xử lý dữ liệu, tệp và quyền tự do, bạn có quyền truy cập, đính chính, sửa đổi và hủy bỏ dữ liệu mà bạn quan tâm. Để thực hiện quyền này, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Quản lý cookie

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google Inc. cung cấp Google Google Analytics sử dụng cookie, tệp văn bản nhỏ được cài trên máy tính của bạn, để thống kê việc truy cập trang web của khách. Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp từ trình duyệt của bạn.

© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK