Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Cùng với những tư vấn chăn nuôi của chúng tôi, hãy tối ưu hóa việc sản xuất để đạt được mục tiêu của bạn. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cá nhân theo nhu cầu của bạn.

Lựa chọn cá thể

Caillor chia sẻ bí quyết và các cơ sở của mình theo mong muốn của bạn để:

  • tuyển chọn theo thông số kỹ thuật của bạn về chủng của chim cút của bạn (để cải thiện chủng cút của bạn).
  • bảo tồn chim cút trong trung tâm giống của chúng tôi cho những khách hàng có nhu cầu.

Thức ăn

(Công thức thức ăn đầy đủ)

Trong suốt những năm qua, Caillor đã làm chủ được việc xây dựng chế độ thức ăn riêng nhằm đạt được kết quả sản xuất tối ưu cho các chủng chim cút. Chúng tôi cũng có thể bán hỗn hợp các chủng khác nhau.

Kỹ thuật chăn nuôi

Kiểm soát nguyên liệu và các điều kiện cần thiết cho việc chăn nuôi, kiểm soát khả năng truy nguyên và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh.

Kỹ thuật ấp trứng

Kiểm soát thiết bị và điều kiện cần thiết cho việc ấp trứng, kiểm soát khả năng truy nguyên và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh.

Tòa nhà

Thiết kế, lắp đặt các đơn vị sản xuất mới

(các khu nhà chứa thịt hoặc đẻ trứng).

Giết mổ

Lắp đặt và điều chỉnh các dây chuyền giết mổ mới.

 

 

Để biết thêm thông tin:  Hãy liên hệ với chúng tôi

© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK