Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Chim cút sinh sản

Chim cút sinh sản

Trung tâm tuyển chọn có các chủng cút đẻ trứng và sinh sản có gen autosexable (phân biệt giới tính rõ ràng) để giảm chi phí chăn nuôi.

Mô tả :

Chim cút đa năng, năng suất thịt và trứng tốt. Tăng trưởng chậm. Chim Cút có sức khỏe tốt Lý tưởng cho sản xuất Nhãn, Chứng nhận và Sinh học.

© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK