Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Chim cút Thịt

Trung tâm tuyển chọn có một số chủng cút thịt:
- những chủng cút tăng trưởng nhanh dành cho nhu cầu sản xuất Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận,
- những chủng cút tăng trưởng chậm dành cho sản xuất Nhãn đỏ hoặc BIO.

Mô tả :

Chim cút đa năng, năng suất thịt và trứng tốt. Tăng trưởng chậm. Chim Cút có sức khỏe tốt Lý tưởng cho sản xuất Nhãn, Chứng nhận và Sinh học.

Mô tả :

Chim Cút có gen màu đỏ, được lai giống từ bố mẹ và tạo ra chim con trong 1 ngày, do đó tiết kiệm chi phí chăn nuôi.

© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK