Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Công ty Caillor

Công ty Caillor

Được thành lập năm 1977 tại Sarbazan, công ty có vị trí hàng đầu tại Pháp và Châu Âu trong việc sản xuất và kinh doanh chim cút.
20 triệu chim cút
17 triệu cút tiêu chuẩn / chứng nhận
3 triệu cút Nhãn
600.000 cút sinh sản
40 triệu trứng chim cút
3750 tấn thịt chim cút
400 tấn sản phẩm được tạo ra
70 khu nhà chăn nuôi chim cút

Ngành nghề của chúng tôi

Chăn nuôi
Giết mổ
Đóng gói
Phân phối

Lịch sử

1977 : Thành lập công ty.

1978 : Nhãn đỏ đầu tiên trong sản xuất Chim cút: "Chim cút trang trại Landes".

1991 : Jean-Louis Lespez mua CAILLOR

1999 : Mua Trang trại cuộc sống (Faisanderie de la Vie  (Maché, 85) chuyên ngành: lông cút khô

2006 : Tập đoàn URGASA của Catalan (Lleida) mua lại CAILLOR 

2007-2008 : Đầu tư lớn vào các công cụ sản xuất.

Đi đầu trong các quy trình công nghiệp về xưởng trứng nấu chín.

2010 : Tạo ra Chim cút được chứng nhận

© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK