Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

40120 SARBAZAN PHÁP

Các chủng chim cút của chúng tôi

Các giống chim cút của chúng tôi

Chim cút giống của chúng tôi được bán trên thị trường toàn thế giới dưới dạng trứng ấp. Ở châu Âu, có thể được cung cấp dưới dạng chim cút nhỏ và chim cút mái đẻ

Chim cút Thịt

Trung tâm tuyển chọn của chúng tôi thực hiện gây giống từ các chủng tăng trưởng nhanh và chậm khác nhau.

 Tìm hiểu thêm

Chim cút sinh sản

Trung tâm chọn lọc của chúng tôi tạo ra các chủng dành riêng cho nhu cầu đẻ trứng và sinh sản.

 Tìm hiểu thêm

Chim cút giành cho săn bắn

Trung tâm tuyển chọn hiện tại đang tìm kiếm một giống cút thuần chủng để phục vụ nhu cầu săn bắn: "Coturnix Coturnix- Chim cút thông thường".

 Tìm hiểu thêm

Perdrix đỏ

Giống thuần chủng này đáp ứng đầy đủ các quy định mới của châu Âu về việc thả các loài động vật phục vụ săn bắn.

Tìm hiểu thêm

© 2024 CAILLOR | Ghi chú pháp lý
Khi tiếp tục truy cập vào trang web nāy, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.
OK